hoofdluis-280x220Het is verder een keurig gezin, de kinderen steken altijd goed in de kleren en proper op het lichaam zijn ze ook. Maar dat schijnt nu juist het ideale klimaat te zijn voor de Pediculus Humanis Capitis, beter bekend als hoofdluis. Een beetje verwilderd komt mijn zus veel later dan normaal binnenvallen op de wekelijkse zondagochtend-koffiesessie bij mijn ouders. Haar man en oudste dochter zijn thuisgebleven, ze wordt alleen vergezeld door haar zoontje. ,,Charlotte (de naam is om privacy-redenen gefingeerd) heeft luizen”, valt ze maar meteen met de deur in huis. We nemen wat meer afstand en maken de geschokte geluiden die onder deze omstandigheden van ons worden verwacht. Een enkeling krabt zich onwillekeurig even op het achterhoofd.

Meer lezen